Προκύρηξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ»

25 Νοεμβρίου, 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ιατρική Σχολή σε συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ». Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2015. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Eπιστημών Υγείας, (Ιατρικής και Νοσηλευτικής) και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας) των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (Τμημάτων Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Επισκεπτών Υγείας και Φυσιοθεραπευτών)της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι  20.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονομική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους 1.100 Ευρώ ετησίως.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις από 01/12/2014 έως και 31/07/2015 στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής , Κορινθίας 27 Αμπελόκηποι (1ος όροφος) από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο στα περιεχόμενα της ιστόσελιδας μας.