Φοιτητές και Εκπαιδευόμενοι

H Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής “Τζένη Καρέζη” της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, παράρτημα του Αρεταιείου Νοσοκομείου σε συνεργασία με την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος (Ε.Ε.Φ.Ι.Ε)-παράρτημα Αθηνών, διοργανώνουν φέτος για πρώτη φορά, εθελοντικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας, που απευθύνεται σε φοιτητές 4ου, 5ου και 6ου έτους της Ιατρικής. Οι δυο φορείς  συνεργάζονται με κοινό γνώμονα, την αμοιβαία τους πρόθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, την ευαισθητοποίηση των γιατρών του αύριο για τις αυξανόμενες ανάγκες των χρονίως πασχόντων καθώς και την διεύρυνση του γνωσιολογικού πεδίου των φοιτητών όσον αφορά στην επιστήμη τους και στους τρόπους βελτιστοποίησης των παροχών υγείας.

Το πρόγραμμα με τίτλο “Διαχείριση Χρονίως Πασχόντων και επιλογές Ανακουφιστικής Αγωγής” ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και  στοχεύει στο να εισαγάγει μέσω της εκπαίδευσης τους μελλοντικούς γιατρούς, στην φιλοσοφία και στις αρχές της Ανακουφιστικής Φροντίδας που αφορούν στην ολοκληρωμένη φροντίδα των χρονίως πασχόντων, ενώ παράλληλα τους δίνει την δυνατότητα να ενισχύσουν εθελοντικά και το κλινικό έργο της Μονάδας Ανακουφιστικής Αγωγής.

Ήδη οι πρώτοι φοιτητές έρχονται στους χώρους της Μονάδας και παρακολουθούν την κλινική εξέταση ασθενών από το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί  και το φθινόπωρο έτσι ώστε, αφού έχουν ολοκληρώσει το βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης τους  να μπορέσουν να προσφέρουν εθελοντικά στο εργο της Μονάδας.

Απόφοιτοι  Π.Μ.Σ « ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ».

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου τους, πολλοί από τους απόφοιτους συνεχίζουν το ερευνητικό  έργο της πτυχιακής τους εργασίας στη Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής και ήδη αρκετές  από τις ερευνητικές εργασίες  έχουν σταλεί σε διεθνή και έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και  βρίσκονται  υπό κρίση για δημοσίευση. 

Κορινθίας 27 Αμπελόκηποι, 11526 Αθήνα. 210 7707669, fax 210 7776617, @:monadaanakoufisis@jkf.gr