Η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ζητά ειδικευμένο ιατρό

27 Φεβρουαρίου, 2016

H Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ζητά ειδικευμένο ιατρό ( Παθολόγο, Γενικό Ιατρό, Παθολόγο- Ογκολόγο ή Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγο ) ως επιστημονικό συνεργάτη με πλήρη απασχόληση, για την στελέχωση της.
Ειδικότερα, η εν λόγω θέση συμπεριλαμβάνει την συμμετοχή στο κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο της Μονάδας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διακρίνονται για την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση, το ήθος και την εργατικότητά τους . Θα συνεκτιμηθεί το ενδιαφέρον του υποψηφίου για το γνωστικό αντικείμενο της ανακουφιστικής φροντίδας, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της Μονάδας στο 2107707669