Ελληνική Εταιρεία Ανακουφιστικής Φροντίδας

Το1997 ιδρύθηκε η Ελληνική Εταιρεία Ανακουφιστικής Φροντίδας που αποτελεί Συλλογικό μέλος της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Εταιρείας (E.A.P.C). Σκοπός της Εταιρείας είναι η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των Λειτουργών Υγείας στην Ανακουφιστική Φροντίδα των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες νόσους, όπως ο καρκίνος, το AIDS κ.λ.π. και οι ψυχικές διαταραχές που απορρέουν από αυτές, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων (προγραμμάτων, δομών και υπηρεσιών), με απώτερο σκοπό την ανακούφιση και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Επίσης η Εταιρεία μέσα από τις δράσεις της στοχεύει και στην  ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την αναγκαιότητα εφαρμογής της Ανακουφιστικής Φροντίδας πανελλαδικά.

Προς εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία  επιδιώκει ιδίως:

α)την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και προσώπων με εξειδικευμένες γνώσεις που ενδιαφέρονται για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας,

β)την προαγωγή και διάδοση των γνώσεων και των εξελίξεων στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών σε επιστημονικό και σε κοινωνικό επίπεδο.

γ)την οργάνωση πάσης φύσεων επιστημονικών εκδηλώσεων, όπως ανακοινώσεων, διαλέξεων, επιστημονικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων ελληνικών ή διεθνών και τη δημοσίευση άρθρων και μελετών επί θεμάτων ευρισκομένων εντός του γνωστικού αντικειμένου της Εταιρίας,

δ)τη συνεργασία της Εταιρίας με άλλες ελληνικές ή αλλοδαπές οργανώσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο,

ε)την οργανική συμμετοχή του σωματείου σε διεθνείς οργανώσεις με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο.

στ)τη συνεργασία και με άλλους φορείς με όμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο για την ίδρυση και λειτουργία δομών και υπηρεσιών Ανακουφιστικής Φροντίδας.

Τακτικά μέλη που μπορούν να εγγράφονται είναι γιατροί, πτυχιούχοι ιατρικών σχολών Ελληνικών ή αλλοδαπών Πανεπιστημίων, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι που έχουν επιστημονική ή επαγγελματική σχέση με το σκοπό της Εταιρείας και ενδιαφέρονται για την προώθηση του σκοπού της Εταιρείας. Δικαίωμα εγγραφής ως πάρεδρο μέλος έχει οποιοσδήποτε  ενδιαφέρεται για την προώθηση του σκοπού της Εταιρείας π.χ φοιτητές ή φυσικα προσωπα ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάρτισης.

Το  Δ.Σ

Στις 18/02/2020 διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ της εταιρείας. Το Δ.Σ –πενταετούς θητείας- αποτελείται από τους:

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μυστακίδου Κ.

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουλουλίας Β.

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Γκότσης Ε.

 ΤΑΜΙΑΣ: Νικολούδη Μ.

 ΜΕΛΗ: Παπαγεωργίου Ε., Μαντούδη Α.

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κωστοπούλου Σ., Κατσαραγάκης Σ.

Η Εταιρεία σε συνεργασία και με άλλες συναφείς επιστημονικές εταιρείες   διοργανώνει σεμινάρια/επιστημονικές ημερίδες  για λειτουργούς υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους) και επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών επαγγελμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλ. 2107707669 και στα email:mistakidou@yahoo.com / grammateiamonadaanakoufistikis@gmail.com

Για την δραστηριότητα της Ελληνικής Εταιρείας Ανακουφιστικής Φροντίδας, μπορείτε να ενημερώνεστε και μέσω της σελίδας στο Facebook.