Ερευνητικό 'Εργο


Η Μονάδα Ανακουφιστικής Αγωγής παράγει πλούσιο ερευνητικό έργο που αφορά στην προαγωγή της ποιοτικής φροντίδας των χρονίως πασχόντων ασθενών, δημοσιευμένο σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

1.  Izzo V, Mariconti P, Mystakidou K, Tiengo M.  Electric Stimulation of the Dorsal Cords for the Treatment of Obliterating Arteriosclerosis (Stage IV) of the Lower Limbs. Schmerz/Pain/Douleur1988 ; 9 (3): 265-269.

2.  Mystakidou K, Vadalouca A, Antoniou F, Tolis G.  Analgesia Peridulare Post-Operatoria con Analogo di Somatostatina SMS201995. ALGOS1988; 5 (4): 27-29.

3.  Izzo V, Longhi C, Casalino S, Mystakidou K.  Trattamento Palliativo delle arteriopatie obliteranti mediante elettroagopuntura paravertebrale lombare. ALGOS, December 1988, 5 (4), 22-26.

4.  Mystakidou K. Greece: Status of Cancer Pain and Palliative Care. J Pain  Symptom Manage1993; 8 (6), 419.

5.  Mystakidou K., Liossi C., Vlahos L.  and Papadimitriou J. Disclosure of diagnostic information to cancer patients in Greece. Palliat Med1996; 10 (3), 195-200.

6.  Liossi C., Mystakidou K. Clinical Hypnosis in palliative care.Eur J Palliat Care1996; 3 (2), 56-58.

7.  Georgaki S., Mystakidou K. Patient - controlled analgesia  in cancer pain. Eur J Palliat Care1996; 3 (3), 99.

8.  Mystakidou K., Befon S., Trifillis J., Liossi C., Papadimidriou J. Tropisetron versus metoclopramide in the control of emesis in far advanced cancer. Ongologist1997;2 (5), 319-323.

9.  Liossi C., Hatira P., Mystakidou K. The use of genogram in Palliative care. Palliat Med1997; 11(6), 455-461.

10.  Liossi C., Mystakidou K. Heron's  theory of human needs in palliative care. Eur J Palliat Care1997; 4 (1), 32-35.

11.  Liossi C., Mystakidou K. Catharsis in palliative care. Eur J Palliat Care1997; 4 (4), 133-136.

12.  Mystakidou K. Promoting  Palliative Care in Greece. Eur J Palliat Care1998; 5(3), 98.

13.  Liossi C, Mystakidou K.  New paradigm research in palliative care. Eur J Palliat Care1988; 5 (4), 130-133.

14.  Mystakidou K, Liossi C., Fragiadakis K., Georgaki S.,Vlahos L. What do Greek Physicians know about managing cancer pain?J Cancer Edu1998; 13(1), 39-42.

15.  Mystakidou K, Befon S., Liossi C.,Vlahos L. Comparison of Tropisetron  and Chlorpromazin Combinations in the Control of Nausea and Vomiting in Patients with Advanced Cancer. J Pain Sympt Manage1998; 15(3), 176-184.

16.  Mystakidou K, Befon S., Liossi C., Vlahos L. Comparison of the efficacy and safety of tropisetron, metoclopramide and chlorpromazin in the treatment of emesis associated with far advanced cancer. Cancer1998; 83(6), 1214-1223.

17.  Mystakidou K, Befon S, Hondros K, Kouskouni E, Vlahos L. Continuous Subcutaneous Administration of High dose Salmon  Calcitonin in bone Metastasis: Pain Control and B- Endorphin Plasma Levels .J Pain Symptom Manage1999; 18(5) 323-330.

18.  Mystakidou K, Tsilika E, Befon S, Kouloulias V, Vlahos L. Quality of life as a parameter determining therapeutic choices in cancer care.Palliat Med1999; 13: 385-392.

19.  Βefon S, Mystakidou K, Lyra M, Tubanakis N, Vlahos L. Continuous subcutaneous octreotide in gastrointestinal cancer patients: Pain control  and B-endorphin levels.Anticancer Res2000;20: 4039-4046.

20.  Mystakidou K. Team dynamics and the difficult patient.Eur J  Palliat Care2000; 7(2).

21.  Μystakidou K, Mentoza T, Tsilika E, Befon S, Parpa E, Bellos G, Vlahos L, Cleeland. Greek Brief  Pain Inventory (B.P.I.-G): Validation and utility in Cancer Pain.Oncology2001; 60: 35-42.

22.  Mystakidou K. Global perspective, Interdisciplinary working: a Greek perspective.Palliat Med2001; 15: 67-68.

23.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Κalaidopoulou O, Smyrniotis V, Vlahos L. The EORTC Core Quality of life Questionnaire (QLQ-C30, Version 3.0) in terminally ill cancer patients under palliative care: validity and reliability in a hellenic sample.Int J Cancer2001;94: 135-139.

24.  Mystakidou K, Befon S, Kouskouni E, Gerolymatos K, Georgaki S, Tsilika E, Vlahos L. From Codeine to Transdermal Fentanyl for cancer pain control: A safety and efficacy clinical trial.Antcancer Res2001; 21: 2225-2230.

25.  Georgaki S, Kalaidopoulou O, Liarmakopoulos I, Mystakidou K. Nurses’ attitudes toward truthful communication with patients with cancer. Α Greek  study.Cancer Nurs2002; 25(6): 436-441.

26.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Georgaki S, Mavromati A, Vlahos L. Quality of life in terminally ill cancer patients.Eur J Palliat Care,2002; 9(6): 252-255.

27.  Mystakidou K. E-TRANS fentanyl ALZA.Curr Opin Investigational Drugs2002; 3(3): 463-469.

28.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Kalaidopoulou O, Vlahos L. The families evaluation on management, care, and disclosure for terminal stage cancer patients.B.M.C. Palliative CareApril 10, 2002;1; 3.

29.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Kalaidopoulou O, Georgaki S, Galanos A, Vlahos L. Greek McGill Pain Questionnaire: Validation and Utility in cancer patients.J Pain Symptom Manage2002; 24(4): 379-387.

30.  Mystakidou K, Befon S, Tsilika E, Dardoufas K, Georgaki S, Vlahos L. Use of TTS Fentanyl as a single opioid for cancer pain relief: A safety and efficacy clinical trial in patients naïve to mild or strong opioids.Oncology2002; 62: 9-16.

31.  Mystakidou K, Tsilika E, Kalaidopoulou O, Chondros K, Georgaki S, Papadimitriou L. Comparison of Octreotide Administration vs conservative treatment in the management of inoperable bowel obstruction in patients with far advanced cancer: a randomized double –blind, controlled clinical trial.Anticancer Res2002; 22: 1187-1192.

32.  Kouloulias V, Kouvaris J, Nikita K, Golematis B, Uzunoglou N, Mystakidou K, Papavasiliou C, Vlahos L. Intraoperative hyperthermia in conjunction with multi-schedule chemotherapy (pre-, intra- and post-operative), by-pass surgery, and post-operative radiotherapy for the management of unresectable pancreatic adenocarcinoma.Int Journal Hyperthermia2002;18(3): 233-252.

33.  Kouloulias VE, Nikita KS, Kouvaris JR, Golematis B.C, Uzunoglu NK, Mystakidou K, Vlahos L. Intraoperative hyperthermia and chemoradiotherapy for inoperable pancreatic carcinoma.Eu J Cancer Care2002; 11(2): 100-107.

34.  Smyrniotis V, Kostopanagiotou G, Kondi A, Gamaletsos E, Theodaraki K, Kehagias D, Mystakidou K, Contis J. Hemodynamic interaction between portal vein and hepatic artery flow in small-for-size split liver transplatation.Transpl Int2002; 15: 355-360.

35.  Mystakidou K. From Greece.Pallative Medicine, 17: 143. In: L.J. Materstvedt, D. Clark, J. Ellershaw, R Forde, A-M. Boeck Gravgaard, H.C. Müller-Busch, J Porta I Sales, C-H Rapin. Euthanasia and physician-assisted suicide: A view from an EAPC Ethics TasK Force.Palliat Med2003; 17: 97-185.

36.  Smyrniotis V, Kostopanagiotou G, Theodoraki K, Gamaletsos E, Kondi-Pafiti A, Mystakidou K, Arcadopoulos N. Effect of mesocaval shunt on survival of small-for-size liver grafts: experimental study in pigs.Transplant2003; 75(10): 1737-1760.

37.  Kouloulias EV, Kouvaris RJ, Antypas C, Mystakidou K, Matsopoulos G, Uzunoglou CN, Moulopoulos A, Vlahos L. An intra-patient dose-escalation study of disodium pamidronate plus radiotherapy versus radiotherapy alone for the treatment of osteolytic metastases. Monitoring of recalcification using image-processing techniques.Strahlenther Onkol2003; 179(7): 471-9.

38.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Mavromati A, Smyrniotis V, Georgaki S, Vlahos L. Long-Term management of non-cancer pain with Transdermal Therapeutic System Fentanyl.J Pain2003;4(6): 298-306.

39.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Kouloulias V, Kouvaris I, Georgaki S, Vlahos L. Long-Term cancer pain management in morphine pre-treated and opioid naïve patients with Transdermal Fentanyl.Int J Cancer2003; 107(3): 486-492.

40.  Mystakidou K. A debate on Neuropathic Pain.Current-Drugs, European Federation of the IASP chapters-Fourth Congress (Part II), IDDB Meeting Report 2003, September 2-6.

41.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Vlahos L. A Greek perspective on concepts of death and expression of grief with implications for practiceInt J Palliat Nurs2003; 9(12): 534-7.

42.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Patiraki E, Vlahos L. The cancer care triangle.Eur J Palliat Care2004; 11(3): 112-114.

43.  Mystakidou K, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. The influence of pain and quality of life in the desire of hastened death in advanced cancer patients.Int J Palliat Nurs2004, 10(10): 476-483.

44.  Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, Tsilika E, Vlahos L. Use of the Greek Mc Gill Pain Questionnaire in cancer patients.Expert Rev. Pharmacoeconomics Outcomes Res2004;4(2): 227-233.

45.  Mystakidou K, Tsilika E, Kouloulias V, Parpa E, Katsouda E, Kouvaris J, Vlahos L. The “Palliative Care Quality of Life Instrument (PQLI)” in terminal cancer patients.Health Qual Life Outcomes2004; 2(1): 8.

46.  Mystakidou K, Kouloulias V, Tsilika E, Boviatsis E, Kouvaris J, Matsopoulos G, Vlahos L. Is early recognition of radiologically silent metastasis from breast cancer beneficial? A retrospective study of 22 cases.Breast Cancer2004; 11(3): 276-281.

47.  Mystakidou K, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. The Schedule of Attitudes toward Hastened Death: Validation analysis in terminally ill cancer patients.Palliat Support  Care, 2004; 2: 395-402.

48.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Papageorgiou L, Georgaki S, Vlahos L. Investigating the effects of TTS-Fentanyl for cancer pain on the psychological status of patients naïve to strong opioids: An open label study.Cancer Nurs2004; 27(2): 127-133.

49.  Kouloulias V.E., Kouvaris J.R., Mystakidou K., Varela M.N., Kokakis J., Pistevou-Gombaki K., Balafouta M., Gennatas C., Vlahos L.J. Duration of bisphosphonate treatment: results of a non-randomised study in patients previously treated with local irradiation for bone metastases from breast cancer.Curr Med Res Opin, 2004; 20(6): 819-26.

50.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Katsouda E, Vlahos L. Cancer information disclosure in different cultural contexts.Support Care Cancer2004;12(3): 147-154.

51.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Katsouda E, Kouloulias V, Kouvaris I, Georgaki S, Vlahos L. Pain management of cancer patients with Transdermal Fentanyl: A study of 1828 Step I-II & III transfers.J Pain2004; 5(2): 119-32.

52.  Pistevou-Gompaki K., Kouloulias V.E., Varveris C., Mystakidou K., Georgakopoulos G., Eleftheriadis N., Gompakis N., Kouvaris J. Radiotherapy plus either transdermal fentanyl or paracetamol and codeine for painful bone metastases: a randomized study of pain relief and quality of life.Curr Med Res Opin 2004; 20(2): 159-163.

53.  Mystakidou K, Katsouda E, Tsilika E, Parpa E, Vlahos L. Transdermal Therapeutic Fentanyl System (TTS-F): a pharmacological and clinical review.In vivo2004, 18: 633-642.

54.  Mystakidou K, Boviatsis EJ, Kouyialis AT, Voumvourakis K, Kouloulias V, Kouvaris J, Vlahos L. Silent radiological imaging time in patients with brain metastasis.Clin Neurol Neurosurg2004; 106: 300-304.

55.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. The Hospital Anxiety and Depression Scale in Greek cancer patients: Psychometric analyses and Applicability.Support Care Cancer2004, 12: 821-825.

56.  Mystakidou K, Cleeland C, Tsilika E, Katsouda E, Primikiri A, Parpa E, Vlahos L,  Mendoza T. Greek M.D. Anderson Symptom Inventory: Validation and Utility in a cancer patient population.Oncology2004; 67: 203-210.

57.  Ahmedzai SH, Costa A, Blengini C, Bosch A, Sanz-Ortiz J, Ventafridda V, Verhagen SC, on behalf of the international working group convened by the European School of Oncology. A new international framework for palliative care.Eur J Cancer2004(40): 2192-2200.

58.  Mystakidou K, Watson M, Tsilika E, Parpa E, Primikiri A, Katsouda E, Vlahos L. Psychometric Analyses of the mental adjustment to cancer (MAC) scale in a Greek palliative care unit.Psychooncology2005; 14: 16-20.

59.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Vlahos L. The evolution of euthanasia and its perceptions in Greek culture and civilization.Persp Biol Med2005; 48: 95-104.

60.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Vlahos L. Death and grief in the Greek culture.Omega50(1) 23-34, 2004-2005.

61.  Kouloulias VE, Kouvaris JR, Pissakas G, Mallas E, Antypas C, Kokakis JD, Matsopoulos G, Mystakidou K, Vlahos L. Phase II multicenter randomized study of amifostine for prevention of acute radiation rectal toxicity: topical intrarectal versus subcutaneous application.Int J Radiation Oncology Biol Phys2005; 62(2), pp. 486-493.

62.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Vlahos L. Patterns and barriers in information disclosure between health care professionals and relatives with cancer patients in the Greek society.Eur J Cancer Care2005; 14: 175-181.

63.  Mystakidou K, Parpa E., Katsouda E., Galanos A., Vlahos L. Pain and desire for hastened death in terminally ill cancer patients.Cancer Nurs2005; 28(4): 318-340.

64.  Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, Kelekis A, Galanos A, Vlahos L. Randomized open label, prospective study on the effect of zoledronic acid on the prevention of bone metastases in patients with recurrent solid tumors, which did not present with bone metastases at baseline.Med Oncol2005; 22(2): 195-202.

65.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Sakkas P, Soldatos C. Life before death: Identifying Preparatory Grief through the development of a new measurement in Advanced Cancer Patients.Support Care Cancer2005; 13: 834-841.

66.  Mystakidou K, Rosenfeld B, Parpa E, Katsouda E, Tsilika E, Galanos A, Vlahos L. Desire for death near the end of life: the role of depression, anxiety and pain.Gen Hosp Psychiatry2005; 27(4): 258-262.

67.  Mystakidou K, Katsouda E, Stathopoulou E, Vlahos L. Approaches to managing bone metastases from breast cancer: the role of bisphosphonates.Cancer Treat Rev2005; 31: 303-311.

68.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. Assessment and depression in advanced cancer patients and their relationship with quality of life.Qual Life Res2005; 14: 1825-1833.

69.  Katsouda E, Mystakidou K, Rapti A, Argentos S, Kelekis NL, Mastorakou R, Anagnostopoulou O, Kelekis DA. The Diagnostic Evaluation of Spiral Computed Tomography versus Ventilation/perfusion Scanning in Patients Clinically Suspected of Pulmonary Embolism.In vivo2005; 19(5): 873-878.

70.  Mystakidou K, Kalaidopoulou O, Katsouda E, Parpa E, Kouskouni E, Chondros C, Tsiatas ML, Vlahos L. Evaluation of epoetin supplemented with oral iron in patients with solid malignancies and chronic anemia not receiving anticancer treatment.Anticancer Res2005; 25(5): 3495-500.

71.  Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, Vlahos L. Prostate cancer presenting with normal PSA levels and bone metastases treated with zoledronic acid.J Pain Palliat Care PharmacotherSept 2005; 19(3): 41-5.

72.  Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, Tsiatas M, Vlahos L. Oral transmucosal fentanyl citrate for the treatment of breakthrough pain in cancer patients: An overview of its pharmacological and clinical characteristics.J Opioid Manag2005; 1(1): 36-40.

73.  Mystakidou K, Katsouda E, Tsilika E, Vlahos L. Bone metastases responding to bisphosphonate treatment: Two case reports of patients with solid tumors.J Cancer Integr Med2005; 3(2): 85-90.

74.  Mystakidou K, Katsouda E, Kouloulias V, Kouvaris J, Tsiatas M, Vlahos L. Comparison of transdermal fentanyl with codeine/paracetamol, in combination with radiotherapy, for the management of metastatic bone pain.J Opioid Manag,Sept/Oct2005; 1(4): 204-210.

75.  Klepstad P, Kaasa S, Cherny N, Hanks G, De Conno F, Torvik K, Likar R, Menten J, Kakas J, Pederson L, Kalso E, Poulain P, Radbruch L, Mystakidou K, et al. Pain and pain treatments in European palliative care units. A cross sectional survey from the European Association for Palliative Care Research Network.Palliat Med2005; 19(6): 477-484.

76.  Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, Kouskouni E, Chondros C, Tsiatas M, Galanos A, Vlahos L. A prospective randomized control clinical trial with Zoledronic Acid in bone metastases.Am J Hosp Palliat Care2006; 23(1): 41-50.

77.  Mystakidou K, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. The role of physical and psychological symptoms in desire for death: a study of terminally ill cancer patients.Psychooncology2006; 15: 355-360.

78.  Mystakidou, E. Katsouda, A. Linou, E. Parpa, V. Kouloulias, V. Nikolaou, L. Vlahos. Prophylactic Tropisetron versus Rescue Tropisetron in Fractionated Radiotherapy to Moderate or High Emetogenic Areas.Med Oncology2006; 23(2): 251-62.

79.  Mystakidou K, Katsouda E, Parpa E, Tsiatas M, Vlahos L. Oral transmucosal fentanyl citrate: An overview of its pharmacological and clinical characteristics.Drug Deliv2006; 13: 269-276.

80.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. Psychological distress of advanced cancer patients: Influence and contribution of pain severity and pain interference.Cancer Nurs2006; 29(5): 400-405.

81.  Parpa E, Mystakidou K, Tsilika E, Sakkas P, Patiraki E, Pistevou-Gombaki K, Galanos A,  Vlahos L. The attitudes of Greek physicians and lay people on euthanasia and physician assisted suicide in terminally ill cancer patients.Am J Hosp Palliat Care2006; 23(4): 297-203.

82.  Mystakidou, E. Katsouda, E Tsilika, V Smyrniotis, I Vassiliou, M Tsiatas, L Vlahos. Octreotide long-acting formulation (LAR) in chronic loperamide-refractory diarrhea not related with cancer treatment.Anticancer Res2006; 26: 2325-2328.

83.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Katsouda E, Galanos A, Vlahos L. Demographic and clinical predictors of preparatory grief in a sample of advanced cancer patients.Psychooncology2006; 15(9): 828-33.

84.  Kouloulias V, Kouvaris J, Mystakidou K, Kelekis N. Prevention of Acute Radiation-Induced Rectal Toxicity by Amifostine: Efficacy and evaluation of objective and subjective endpoints for radiation therapy-induced mucositis.Support Cancer Ther2006 Oct 1;4(1):23-9

85.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Galanos A, Vlahos L. Brief cognitive assessment of cancer patients: evaluation of the Mini-Mental State Examination (MMSE) psychometric properties.Psychooncology2007; 16: 352-357.

86.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Galanos A, Vlahos L. Psychometric properties of the Impact of Event Scale in Greek cancer patients.J Pain Symptom Manage2007; 33(4): 454-461.

87.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Smyrniotis V, Galanos L, Vlahos L. Beck Depression Inventory: Exploring its psychometric properties in a palliative care population of advanced cancer patients.Eur J Cancer Care2007; 16: 244-250.

88.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Smyrnioti M, Galanos L, Vlahos L.  Assessing spirituality and religiousness in advanced cancer patients.Am J Hosp Palliat Care2007; 23(6): 457-463.

89.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Patiraki E, Galanos A, Vlahos L. Sleep quality in advanced cancer patients.J Psychosom Res2007; 62: 527-533.

90.  Mystakidou K, Tsilika E, Tsiatas M, Vlahos L. Oral transmucosal fentanyl citrate (OTFC) in cancer pain management. A practical application of nanotechnology.Int J Nanomedicine2007; 2: 49-54

91.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Galanos A, Vlahos L. Comparison of pain quality descriptors in cancer patients with nociceptive and neuropathic pain.In vivo2007; 21: 93-98.

92.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Galanos A, Vlahos L. Depression, hopelessness and sleep in cancer patients’ desire for death.Int J Psychiatry Med2007; 37(2): 201-211.

93.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Galanos A, Vlahos L. Traumatic distress and positive changes in advanced cancer patients.Am J Hosp Palliat Med2007; 24(4): 270-276.

94.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Pathiaki M, Patiraki E, Galanos A, Vlahos L. Exploring the relationships between depression, hopelessness, cognitive status, pain, and spirituality in patients with advanced cancer.Arch Psychiatr Nurs2007; 21(3): 150-161.

95.  Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Gennatas K, Smyrniotis V, Vassiliou I. The relationship of subjective sleep quality, pain, and quality of life in advanced cancer patients.Sleep2007; 30(6): 737-742.

96.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Galanos A, Vlahos L. Caregivers of advanced cancer patients. Feelings of hopelessness and depression.Cancer Nurs2007; 30(5): 412-418.

97.  Kostopanagiotou G, Pandazi A, Arkadopoulos N, Theodoraki K, Mystakidou K, Costopanagiotou C, Chondroudaki I, Smyrniotis V. Norepinephrine in small-for size liver grafts: an experimental study in pigs.J Surg Res2007; 141: 257-261.

98.  Mystakidou K, Potamianou A, Tsilika E. Erythropoietic growth factors for children with cancer: a systematic review of the literature.Curr Med Res Opin2007; 23(11):2841-7.

99.  Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Kyriakopoulos D, Malamos N, Damigos D. The personal growth and psychological distress in advanced breast cancer.Breast2008;17(4):382-6.

100.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Hatzipli I, Smyrnioti M, Galanos A, Vlahos L. Demographic and clinical predictors of spirituality in advanced cancer patients.J Clin Nurs2008 Jul;17(13):1779-85.

101.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Pathiaki M, Galanos A, Vlahos L. The relationship between quality of life and levels of hopelessness and depression in palliative care.Depress Anxiety2008;25(9):730-6 .

102.Mystakidou Κ, Parpa E, Tsilika E, Athanasouli P, Pathiaki M, Galanos A, Pagoropoulou A, Vlahos L. Preparatory grief, psychological distress and hopelessness in advanced cancer patients.Eur J Cancer Care2008 Mar;17(2):145-51.

103.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Mendoza T, Pistevou-Gombaki K, Vlahos L, Cleeland C. Psychometric Properies of the Brief Fatigue Inventory in Greek Patients with Advanced Cancer.J Pain Symptom Manage2008; 36(4): 367-373.

104.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Galanos A, Vlahos L. Screening for preparatory grief in advanced cancer patients.Cancer Nurs2008; 31(4): 326-332.

105.Scott NW, Fayers PM, Aaronson NK, Bottomley A, Graeff A, Groenvold M, Koller M, Petersen MA, Sprangers MAG on behalf of the EORTC Quality of Life Group and the Quality of Life Cross-Cultural Meta-Analysis Group. The  relationship between overall quality of life and its subdimensions was influenced by culture: analysis of an international database.J Clin Epidemiol2008; 61: 788-795.

106.Mystakidou K, Stathopoulou E, Parpa E, Kouloulias V, Kouskouni E, Vlahos L. Oral versus intravenous ibandronic acid: a comparison of treatment options for metastatic bone disease.J Cancer Res Clin Oncol2008; 134: 1303-1310.

107.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Hatzipli I, Galanos A, Vlahos L. The experience of hopelessness in a population of Greek cancer patients receiving palliative care.Int J Soc Psychiatry2008; 54(3): 262-271.

108.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Galanos A, Vlahos L. General perceived self-efficacy: validation analysis in Greek cancer patients.Support Care Cancer2008; 16: 1317-1322.

109.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Pathiaki M, Galanos A, Vlahos L. Posttraumatic growth in advanced cancer patients receiving palliative care.Br J Health Psychol2008; 13(4):633-46.

110.Mystakidou K, Tsilika E, Prapa E, Smyrnioti M, Pagoropoulou A, Lambros V.Predictors of spirituality at the end of life.Can Fam Physician. 2008; 54(12):1720-1721.e5.

111.Parpa E, Mystakidou K, Tsilika E, Sakkas P, Patiraki E, Pistevou-Gombaki K, Govina O, Vlahos L.Euthanasia and physician-assisted suicide in cases of terminal cancer: the opinions of physicians and nurses in Greece.Med Sci Law. 2008;48(4):333-41.

112.Koukourakis GV, Kouloulias VE, Koukourakis MJ, Zacharias GA, Papadimitriou C, Mystakidou K, Pistevou-Gompaki K, Kouvaris J, Gouliamos A.Granulosa cell tumor of the ovary: tumor review.Integr Cancer Ther2008; 7(3):204-15.

113.Tsilika E, Mystakidou K, Parpa E, Galanos A, Sakkas P, Vlahos L. The influence of cancer impact on patients’ preparatory grief.Psychol Health2009; 24(2): 135-148.

114.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Pathiaki M, Gennatas K, Galanos A, Vlahos L. How is sleep quality affected by the psychological and symptom distress of advanced cancer patients?Palliat Med2009;23(1):46-53.

115.Laugsand EA, Kaasa S, de Conno F, Hanks G, Klepstad P; Research Steering Committee of the EAPC.Intensity and treatment of symptoms in 3,030 palliative care patients: a cross-sectional survey of the EAPC Research Network.J Opioid Manag2009 Jan-Feb;5(1):11-21.

116.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Galanos A, Patiraki E, Tsiatas M, Vlahos L.Where do cancer patients die in Greece? A population-based study on the place of death in 1993 and 2003.J Pain Symptom Manage. 2009;38(2):309-14.

117.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Athanasouli P, Galanos A, Anna P, Vlahos L.Illness-related hopelessness in advanced cancer: influence of anxiety, depression, and preparatory grief.Arch Psychiatr Nurs2009;23(2):138-47.

118.Scott NW, Fayers PM, Aaronson NK, Bottomley A, de Graeff A, Groenvold M, Gundy C, Koller M, Petersen MA, Sprangers MA; EORTC Quality of Life Group and the Quality of Life Cross-Cultural Meta-Analysis Group.Differential item functioning (DIF) in the EORTC QLQ-C30: a comparison of baseline, on-treatment and off-treatment data.Qual Life Res. 2009;18(3):381-8.

119.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Tsilika E, Galanos A, Vlahos L. Does quality of sleep mediate the effect of depression on hopelessness?Int J Psychol2009; 44(4): 282-289.

120.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Sakkas P, Vlahos L. The psychometric properties of the Greek version of the State-Trait Anxiety Inventory in cancer patients receiving palliative care.Psychol Health2009;24(10):1215-28.

121.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Panagiotou I, Galanos A, Tsiatas M, Theodorakis P.The Incidence of Place of Death in Greek Patients with Cancer in 1995 and 2005.Am J Hosp Palliat Med2009 Oct-Nov;26(5):347-53.

122.Mystakidou K, Panagiotou Ir, Katsaragakis S, Tsilika E, Parpa E. Ethical and practical challenges in implementing informed consent in HIV/AIDS clinical trials in developing or resource-limited countries.Sahara J2009 Sep;6(2):46-57.

123.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Gogou P, Theodorakis P, Vlahos L.;Self-efficacy beliefs and levels of anxiety in advanced cancer patients.Eur J Cancer Care2010 Mar;19(2):205-11

124.Beli I, Koukourakis G, Platoni K, Tolia M, Kelekis N, Kouvaris J, Syrigos C, Mystakidou K, Varveris C, Kouloulias V.Hypofractionated radiotherapy in non small cell lung cancer: a review of the current literature.Rev Recent Clin Trials2010 May;5(2):103-11.

125.Mystakidou K, Kouloulias V, Nikolaou V, Tsilika E, Lymperopoulou G, Balafouta M, Kouvaris I, Kelekis A, Gouliamos A.A comparative study of prophylactic antiemetic treatment in cancer patients receiving radiotherapy.J BUON2010 Jan-Mar;15 (1): 29-35.

126.Parpa E, Mystakidou K, Tsilika E, Sakkas P, Patiraki E, Pistevou-Gombaki K, Govina O, Panagiotou I, Galanos A, Gouliamos A.Attitudes of health care professionals, relatives of advanced cancer patients and public towards euthanasia and physician assisted suicide.Health Policy2010, 97(2-3): 160-165.

127.Panagiotou I., Mystakidou K. Intranasal Fentanyl: from pharmacokinetics and bioavailability to current treatment applications.Expert Rev Anticancer Ther2010; 10(7): 1009-21.

128.Mystakidou K, Parpa E., Tsilika E., Gogou P., Panagiotou I., Galanos An., Kouvaris I.Self-efficacy, depression and physical distress in males and females with cancer.Am J Hosp Palliat Care  ].

129.Mystakidou K, Clark AJ, Fischer J, Lam A, Pappert K, Richarz U.Treatment of Chronic Pain by Long-Acting Opioids and the Effects on Sleep.Pain Pract2010 Sep 20. doi: 10.1111/j.1533-2500.2010.00417.x. 

130.Mystakidou K, Tsilika E., Parpa E., Panagiotou I., Galanos A., Gouliamos A. The mediation effect of anxiety between posttraumatic stress symptoms and preparatory grief in advanced cancer patients.J Pain Symptom Manage2010 In press.

131.BeliI, KoukourakisG, PlatoniK, ToliaM, KelekisN, KouvarisJ, SyrigosC, MystakidouK,VarverisC, KoulouliasV. Hypofractionated radiotherapy in non small cell lung cancer: a review of the current literature. Rev Recent Clin Trials 2010 May;5(2):103-11.

132.Mystakidou K,Parpa E., Tsilika E., Gogou P., Panagiotou I., Galanos An., Kouvaris I. Self-efficacy, depression and physical distress in males and females with cancer. Am J Hosp Palliat Med 2010; 27(8): 518-525.

134.ZygogianniΑ,Kyrgias G, KouvarisJ,Mystakidou K,Gogas H,Kouloulias V.Melanoma: the radiotherapeutic point of view; review of the current literature. RevRecentClinTrials2011; 6(2): 127-33.

135.Krikeli M, Ekonomopoulou M, Tzitzikas I, Goutzioulis A, Mystakidou K, Pistevou-Gombaki K. Comparison of the impact of radiotherapy and radiochemotherapy on the quality of life of 1-year survivors with cervical cancer. Cancer Manage Res 2011: 3, 247-251

136.Panagiotou I, Tsilika E, Parpa E, Gouliamos A, Mystakidou K. Perceptions of cancer locus of control in patients receiving palliative care. Support Care Cancer 2011; 19(Suppl 2): S67-S370. (IF: 2.058)

137.Posttraumatic stress disorder and preparatory grief in advanced cancer.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Panagiotou I, Galanos A, Sakkas P, Gouliamos A.J BUON. 2012 Jan-Mar;17(1):155-9.

138.Relationship of general self-efficacy with anxiety, symptom severity and quality of life in cancer patients before and after radiotherapy treatment.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Gogou P, Panagiotou I, Vassiliou I, Gouliamos A.Psychooncology. 2013 May;22(5):1089-95. doi: 10.1002/pon.3106. Epub 2012 May 21.

139.Activities of daily living in Greek cancer patients treated in a palliative care unit.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Mitropoulou E, Panagiotou I, Galanos A, Gouliamos A.Support Care Cancer. 2013 Jan;21(1):97-105. doi: 10.1007/s00520-012-1497-5. Epub 2012 May 29.

140.Geriatric depression in advanced cancer patients: the effect of cognitive and physical functioning.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Panagiotou I, Zygogianni A, Giannikaki E, Gouliamos A.Geriatr Gerontol Int. 2013 Apr;13(2):281-8. doi: 10.1111/j.1447-0594.2012.00891.x. Epub 2012 Jun 14

141.Non-analgesic effects of opioids: opioids' effects on sleep (including sleep apnea).Panagiotou I, Mystakidou K.Curr Pharm Des. 2012;18(37):6025-33. Review.

142.Caregivers' anxiety and self-efficacy in palliative care.Mystakidou K, Parpa E, Panagiotou I, Tsilika E, Galanos A, Gouliamos A.Eur J Cancer Care (Engl). 2013 Mar;22(2):188-95. doi: 10.1111/ecc.12012. Epub 2012 Sep 19.

143.Evaluation of instrumental activities of daily living in Greek patients with advanced cancer.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Panagiotou I, Roumeliotou A, Symeonidi M, Galanos A, Kouvaris I.Int J Rehabil Res. 2013 Mar;36(1):75-80. doi: 10.1097/MRR.0b013e328359a2cc.

144.Validation of the revised Bakas Caregiving Outcomes Scale in Greek caregivers of patients with advanced cancer receiving palliative radiotherapy.Govina O, Kotronoulas G, Mystakidou K, Giannakopoulou M, Galanos A, Patiraki E.

145.Support Care Cancer. 2013 May;21(5):1395-404. doi: 10.1007/s00520-012-1681-7Differences in levels of self-efficacy and anxiety between cancer and chronically-ill patients attending a Palliative Care Unit.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Panagiotou I, Galanos A, Gouliamos A.J BUON. 2012 Oct-Dec;17(4):785-90.

146.Breakthrough cancer pain: an observational study of 1000 European oncology patients.Davies A, Buchanan A, Zeppetella G, Porta-Sales J, Likar R, Weismayr W, Slama O, Korhonen T, Filbet M, Poulain P, Mystakidou K, Ardavanis A, O'Brien T, Wilkinson P, Caraceni A, Zucco F, Zuurmond W, Andersen S, Damkier A, Vejlgaard T, Nauck F, Radbruch L, Sjolund KF, Stenberg M.J Pain Symptom Manage. 2013 Nov;46(5):619-28. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2012.12.009.

147.The influence of distressing symptoms to levels of depression in cancer patients.Mystakidou K, Parpa E, Tsilika E, Panagiotou I, Galanos A, Gouliamos A.J BUON. 2013 Jul-Sep;18(3):751-9.

148.Measurement of blood phosphorus: a quick and inexpensive method for detection of the existence of cancer in the body. Too good to be true, or forgotten knowledge of the past?Papaloucas CD, Papaloucas MD, Kouloulias V, Neanidis K, Pistevou-Gompaki K, Kouvaris J, Zygogianni A, Mystakidou K, Papaloucas AC.Med Hypotheses. 2014 Jan;82(1):24-5. doi: 10.1016/j.mehy.2013.10.028

149.Three-dimensional conformal radiotherapy for hepatocellular carcinoma in patients unfit for resection, ablation, or chemotherapy: a retrospective study.Kouloulias V, Mosa E, Georgakopoulos J, Platoni K, Brountzos I, Zygogianni A, Antypas C, Kosmidis P, Mystakidou K, Tolia M, Beli I, Gouliamos A, Kouvaris J, Kelekis N.ScientificWorldJournal. 2013 Nov 28;2013:780141. doi: 10.1155/2013/780141

150.Irradiation Toxicity and Inflammatory Bowel Diseases (IBD): Review.Tolia M, Zygogianni A, Kouvaris JR, Tsoukalas N, Kokakis I, Kyrgias G, Mystakidou K, Kouloulias V.Rev Recent Clin Trials. 2014 Apr 23. [

151.The key role of bisphosphonates in the supportive care of cancer patients.Tolia M, Zygogianni A, Kouvaris JR, Meristoudis C, Margari N, Karakitsos P, Kokakis I, Kardamakis D, Papadimitriou C, Mystakidou K, Tsoukalas N, Kyrgias G, Armonis B, Filippiadis DK, Kelekis AD, Kelekis N, Kouloulias V.Anticancer Res. 2014 Jan;34(1):23-37. Review

152.Caregivers' attachment patterns and their interactions with cancer patients' patterns.Tsilika E, Parpa E, Zygogianni A, Kouloulias V, Mystakidou K.Support Care Cancer. 2014 Jul 3

153.The influence of sense of control and cognitive functioning in older cancer patients' depression.Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Galanos A.Psychooncology. 2014 Aug 1. doi: 10.1002/pon.3642

154.Locus of control and distressing symptoms in young cancer patients when assessing depression.Panagiotou I, Tsilika E, Parpa E, Patiraki E, Zygogianni A, Kouloulias V, Mystakidou K.J BUON. 2014 Jul-Sep;19(3):792-8.

155.Elderly cancer patients' psychopathology: A systematic review: Aging and mental health.Parpa E, Tsilika E, Gennimata V, Mystakidou K.Arch Gerontol Geriatr. 2014 Sep 22. pii: S0167-4943(14)00159-9. doi: 10.1016/j.archger.2014.09.008.

156.Effects of patient and personal demographic, clinical and psychosocial characteristics on the burden of family members caring for patients with advanced cancer in Greece. Govina O, Kotronoulas G, Mystakidou K, Katsaragakis S, Vlachou E, Patiraki. E. Eur J Onco Nurs.2014 Oct 28.pii:S1462-3889(14)00095-7.doi: 10.1016/j.ejon.2014.06.009

157.Samarium-153Sm-EDTMP as anequivalent variant to pharmaceutical analgesic treatment. Tsoucalas G,Sarafianou E, Galanos A, Parpa E, Baziotis N, Sgantzos M, Gennimata V, Lymperi M, Patiraki E, Kouloulias V, Mystakidou K. J BUON. 2014 Oct-Dec;19(4):1083-91


Εάν επιθυμείτε κάποιο "full text" επικοινώνηστε με τη μονάδα μας στο

210 7707669 ή δηλώστε το μέσα απο την φόρμα επικοινωνίας